Văn bản
  • Số 120 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Quy định về công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • «Trở về
Số hiệu: 120/QĐ-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/07/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 16