Văn bản
  • Số 773 PGD&ĐT V v triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng chương trình GDPT hiện hành và đánh giá kết quả giáo dục dành cho TTCM theo chương trình giáo dục phổ thông mới cấp THCS
  • «Trở về
Số hiệu: 773/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/07/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2