Văn bản
  • Số 2481 UBND HỎA TỐC Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 2481/UBND
Ngày ban hành: 19/07/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 5