Văn bản
  • Số 45-CV BCĐ Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế trong tình hình mới
  • «Trở về
Số hiệu: 45-CV/BCĐ
Ngày ban hành: 19/07/21
Cơ quan ban hành: THỊ ỦY ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3