Văn bản
  • Số 2416 UBND V v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 2416/UBND
Ngày ban hành: 12/07/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 3