Văn bản
  • Số 08 TB-HĐND Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban , phó Trưởng các Ban HĐND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
  • «Trở về
Số hiệu: 08/TB-HĐND
Ngày ban hành: 01/07/21
Cơ quan ban hành: HĐND thị xã Đông Triều
Trích yếu:
1 of 2