Văn bản
  • Số 659 QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm Ủy viên UBND thị xã Đông Triều vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã
  • «Trở về
Số hiệu: 659/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/07/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2