Văn bản
  • Số 368 QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 368/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/04/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 7