Văn bản
  • Số 569 QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 569/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/06/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 8