Văn bản
  • Số 151-TB TU Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Thị ủy Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 151-TB/TU
Ngày ban hành: 01/07/21
Cơ quan ban hành: THỊ ỦY ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2