Văn bản
  • Số 228 TB-UBND Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
  • «Trở về
Số hiệu: 228/TB-UBND
Ngày ban hành: 30/06/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2