Văn bản
  • Số 1229 QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mục 1 và 2, Điều 1 Quyết định số 804 QĐ-UBND ngày 05 5 2021 của UBND thị xã Đông Triều
  • «Trở về
Số hiệu: 1229/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/06/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2