Văn bản
  • Số 2140 UBND V.v triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  • «Trở về
Số hiệu: 2140/UBND
Ngày ban hành: 27/06/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 18