Văn bản
  • Số 2076 UBND V.v hướng dẫn thực hiện quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy trình công tác cán bộ
  • «Trở về
Số hiệu: 2076/UBND
Ngày ban hành: 23/06/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2