Văn bản
  • Số 805 QĐ-UBND Quyết định về việc phân vùng tuyển lớp 10 THPT năm học 2021- 2022
  • «Trở về
Số hiệu: 805/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:

Quyết định về việc phân vùng tuyển lớp 10 THPT năm học 2021- 2022

1 of 3