Văn bản
  • Số 13 2021 TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
  • «Trở về
Số hiệu: 13/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 15/04/21
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:

Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

1 of 9