Văn bản
  • Số 09 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
  • «Trở về
Số hiệu: 09/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 07/05/20
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:

THÔNG TƯ 09/2020/TT-BGDĐT VỀ QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

1 of 2