Văn bản
  • Số 05 2021 TT-BGDĐT THÔNG TƯ 05 2021 TT-BGDĐT SỬA ĐỔI QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KÈM THEO THÔNG TƯ 15 2020 TT-BGDĐT DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
  • «Trở về
Số hiệu: 05/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 12/03/21
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KÈM THEO THÔNG TƯ 15/2020/TT-BGDĐT DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

1 of 48