Văn bản
  • Số 1170 QĐ-BGDĐT Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
  • «Trở về
Số hiệu: 1170/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 05/04/21
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

1 of 7