Văn bản
  • Số 1818 TB-SGDĐT Thông báo về việc giao trách nhiệm các đơn vị điều hành thuộc Sở
  • «Trở về
Số hiệu: 1818/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 30/06/21
Cơ quan ban hành: SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 2