Văn bản
  • Số 3656 UBND-VX2 V v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa hè
  • «Trở về
Số hiệu: 3656/UBND-VX2
Ngày ban hành: 11/06/21
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 2